آموزش شبکه و آموزش سیسکو

وبلاگ آموزش شبکه و آموزش سیسکو

آموزش شبکه و آموزش سیسکو

وبلاگ آموزش شبکه و آموزش سیسکو

وبلاگ آموزشی در زمینه آموزش سیسکو و آموزش شبکه

معرفی وبلاگ
این وبلاگ در زمینه آموزش شبکه و آموزش سیسکو فعالیت می کند.
۱۷
مرداد ۹۵

عنوان: راه اندازی واحد فروش قطعات لپ تاپ


علت این کار استفاده از فناوری های قدیمی تر نظیر هاب و bridgeاست .
در شبکه های جدید می توان سوئیچ را در مرکز شبکه قرار داد و از روتر برای اتصال شبکه های منطقی به یکدیگر استفاده نمود
. در صورتی که قصد پیاده سازی چنین شبکه هائی را داشته باشیم ، می بایست شبکه های محلی مجازی ( VLANs) را ایجاد
نمود .
در قسمت بالای شکل فوق از یک bridgeاستفاده شده است تا به کمک آن هر دو هاب به روتر متصل شوند . همانگونه که در
متن این مقاله اشاره گردید ، bridgeباعث تفکیک collision domainمی گردد ولی تمامی هاست های متصل شده به هر دو
هاب همچنان در یک broadcast domainمشابه قرار می گیرند . همچنین ، bridgeفوق صرفا" دو collision domainرا
ایجاد کرده است . بنابراین هر دستگاه متصل شده به یک هاب در یک collision domainمشابه قرار می گیرد .
در قسمت پائین شکل فوق ، سه عدد هاب متصل شده به هم به روتر متصل شده اند . وضعیت فوق باعث ایجاد یک
collision domainبزرگ و یک broadcast domainبزرگ می شود  .
بهترین شبکه متصل شده به روتر ،‌ شبکه متصل شده از طریق سوئیچ موجود در قسمت سمت چپ شکل فوق است . چرا ؟ چون
هر پورت موجود بر روی سوئیچ باعث تفکیک collision domainمی گردد. ولی این یک وضعیت مطلوب نمی باشد چون
تمامی دستگاه ها همچنان در یک broadcast domainمشابه قرار داشته و می بایست به تمامی broadcastارسالی گوش فرا
دهند و اگر broadcast domainخیلی بزرگ باشد ، کاربران پهنای باند کمتری را داشته و می بایست broadcastبیشتری
را پردازش نمایند . ماحصل این وضعیت ، کاهش زمان پاسخ شبکه به کاربران خواهد بود .
بهترین شبکه ، شبکه ای است که به درستی پیکربندی و منطبق بر نیاز یک سازمان باشد . سوئیچ ها به همراه روترها زمانی که
به درستی در یک شبکه کنار هم قرار داده شوند ، طراحی شبکه بهترین وضعیت ممکن را پیدا خواهد کرد .
در شبکه فوق ، نه collision domainو سه broadcast domainوجود دارد .
مشاهده broadcast domainدر شکل فوق ساده است چراکه روتر به صورت پیش فرض broadcast domainرا تفکیک
می نماید و از آنجائی که روتر فوق دارای سه اتصال است ، سه broadcast domainایجاد می گردد .
مشاهده collision domainدر شکل فوق به سادگی broadcast domainنمی باشد. تمامی شبکه متصل شده از طریق هاب
دارای یک collision domainاست . شبکه متصل شده از طریق bridgeشامل سه collision domainو شبکه متصل شده از
 طریق سوئیچ شامل پنج collision domainاست ( یکی برای هر پورت سوئیچ ) . بنابراین در مجموع نه
collision domainدر شبکه فوق وجود دارد .
در بخش دوم به بررسی طراحی یک مدل آدرس دهی IPمنطبق بر طراحی شبکه خواهیم پرداخت .
 
 
 
 
 
CCNA: برنامه ریزی و طراحی شبکه ( بخش دوم )
در بخش اول به این موضوع اشاره شد که علاقه مندان به دریافت مدرک CCNAمی بایست توانائی خود را در چهار زمینه  ذیل
افزایش دهند :
برنامه ریزی و طراحی شامل :
طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسکو
طراحی یک مدل آدرس دهی IPمنطبق بر طرح شبکه
انتخاب یک پروتکل روتینگ مناسب
طراحی یک ارتباط بین شبکه ای ساده با استفاده از فناوری سیسکو
پیاده سازی یک لیست دستیابی منطبق بر نیاز کاربران
انتخاب سرویس های WANمنطبق بر نیاز مشتریان
پیاده سازی و
عملیات اشکال زدائی
فناوری
در بخش اول با تمرکز بر روی "برنامه ریزی و طراحی " ، با نحوه طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسکو
آشنا شدیم . در این بخش ضمن تداوم تمرکز خود بر روی " برنامه ریزی و طراحی "، به بررسی طراحی یک مدل آدرس دهی
IPمنطبق بر طرح شبکه خواهیم پرداخت .
 
 
 
 
بخش دوم : طراحی یک مدل آدرس دهی IPمنطبق بر طرح شبکه
آدرس IP، یک شناسه عددی می باشد که به هر ماشین موجود بر روی یک شبکه IPنسبت داده می شود . آدرس مذکور ، مکان
خاص یک دستگاه بر روی شبکه را مشخص می کند . آدرس IPیک آدرس نرم افزاری است. هر اینترفیس شبکه دارای یک آدرس
سخت افزاری نیز می باشد که از آن به منظور یافتن هاست بر روی یک شبکه محلی استفاده می گردد . آدرس دهی مبتنی بر IP
، امکان مبادله اطلاعات بین هاست موجود در یک شبکه محلی با هاست موجود بر روی شبکه دیگر صرفنظر از نوع شبکه محلی
را فراهم می نماید .
در زمان طراحی مدل آدرس دهی IPدر یک شبکه ، می بایست به مواردی متعددی توجه شود زیرا با در نظر گرفتن برخی
ملاحظات در زمان طراحی ، نگهداری شبکه در مدت زمان حیات آن راحت تر می گردد .
 
در ادامه به برخی از اصطلاحات اساسی در خصوص سیستم آدرس دهی IP، سیستم سلسله مراتبی آدرس دهی IP، کلاس های
 متفاوت آدرس دهی IP، آدرس های IPخصوصی ، آدرس های broadcastو NAT( به معنی
network address translation) اشاره خواهیم کرد .
 
 
اصطلاحات IP
بیت ( bit) : یک بیت شامل یک رقم است . صفر و یا یک
بایت ( byte) : یک بایت بسته به این که از parityاستفاده شده باشد از هفت و یا هشت بیت تشکیل می گردد . در ادامه همواره
فرض ما بر این است که یک بایت از هشت بیت تشکیل شده است
اکتت ( octet) : یک اکتت از هشت بیت تشکیل می گردد و صرفا" یک عدد هشت بیتی در مبنای دو را نشان می دهد . در ادامه
از واژه های بایت و اکتت به جای هم استفاده شده است .
آدرس شبکه ( Network address) : از آدرس شبکه به منظور روتینگ و ارسال بسته های اطلاعاتی به یک شبکه راه دور
استفاده می شود . آدرس های 0 . 0 . 0 . 10 و 0 . 10 . 168 . 192 نمونه هائی در این زمینه می باشند .
آدرس پخش ( Broadcast address) : از آدرس های فوق ، برنامه ها و هاست ها جهت ارسال اطلاعات برای تمامی گره
های موجود در یک شبکه استفاده می نمایند .
255 . 255 . 255 . 255 تمامی شبکه ها و تمامی گره ها
255 . 255 . 16 . 172 تمام subnetو هاست ها بر روی شبکه 0 . 0 . 16 . 172
255 . 255 . 255 . 10 به تمامی subnetو هاست موجود بر روی شبکه 0 . 0 . 0 . 10
نمونه هائی از آدرس های broadcastمی باشند .
مدل آدرس دهی سلسله مراتبی IP
یک آدرس IPشامل 32 بیت اطلاعات است . این بیت ها به چهار قسمت تقسیم می گردند که به هر قسمت بایت و یا اکتت گفته
می شود . هر بایت و اکتت شامل هشت بیت می باشد . برای نمایش یک آدرس IPمی توان از روش های متعددی استفاده نمود :
 
دهدهی - جدا شده توسط نقطه ( 56 . 30 . 16 . 172 )
 
باینری یا مبنای دو ( 00111000 . 00011110 . 00010000 . 10101100 )
مبنای شانزده ( AC.10.1E.38)
تمامی مثال های فوق یک آدرس IPمشابه را نمایش می دهند . در زمان بحث بر روی آدرس دهی IPاز مبنای شانزده به میزانی
که از "دهدهی - جدا شده توسط نقطه" و یا باینری استفاده می شود ، استفاده نمی گردد . در برخی برنامه ها ممکن است از یک
آدرس IPبه صورت مبنای شانزده استفاده گردد . به عنوان مثال ریجستری ویندوز یک نمونه مناسب از برنامه هائی است که
آدرس IPماشین را به صورت مبنای شانزده ذخیره می نماید .
آدرس سی و دو بیتی IP، یک آدرس ساختیافته و یا سلسله مراتبی است. با این که می توان از هر نوع مدل آدرس دهی استفاده
نمود ، ولی توصیه می شود که از آدرس دهی سلسله مراتبی استفاده گردد . ارائه تعداد بسیار زیادی آدرس ، مزیت عمده استفاده
از یک مدل آدرس دهی سلسله مراتبی است . با توجه به این که آدرس IPسی و دو بیتی است و هر بیت می تواند مقدار صفر و
یا یک را دارا باشد ،‌ در مجموع دو به توان سی و دو آدرس را خواهیم داشت ( 3 / 4 میلیارد و یا 4,294,967,296 ) .
اشکال مدل آدرس دهی flatو علت عدم استفاده از آن برای آدرس دهی IPبه روتینگ مربوط می گردد . در صورتی که هر
آدرس منحصربفرد باشد ، تمامی روترهای موجود در اینترنت می بایست آدرس هر ماشین موجود در اینترنت را ذخیره نمایند .
این موضوع روتینگ موثر را غیرممکن ساخته حتی اگر صرفا" بخشی از آدرس های موجود استفاده شده باشد .
برای حل این مشکل می توان از مدل آدرسی دهی سلسله مراتبی با دو و یا سه سطح استفاده نمود که در آن آدرس ها بر اساس
شبکه ، هاست ( دو سطح ) و یا شبکه ، زیر شبکه و هاست ( سه سطح ) سازماندهی می شوند .
مدل آدرس دهی سلسله مراتبی ( با دو و یا سه سطح ) را می توان با یک شماره تلفن مقایسه نمود . در یک شماره تلفن ، بخش
اول مربوط به کد شهر است . بخش دوم مربوط به یک ناحیه محلی در شهر مورد نظر است و بخش نهائی شماره مشترک است .
 آدرس های IPاز یک ساختار لایه ای مشابه استفاده می نمایند . در مقابل این که تمامی سی و دو بیت به عنوان یک شناسه
منحصربفرد در نظر گرفته شود ( نظیر مدل آدرس دهی flat) ، بخشی از آدرس ، شامل آدرس شبکه و سایر بخش ها به عنوان
زیرشبکه و یا هاست ( سه سطح ) و یا صرفا" آدرس هاست ( دو سطح ) در نظر گرفته می شود .
 
آدرس دهی شبکه
 
آدرس شبکه که به آن شماره شبکه نیز گفته می شود ، بطور منحصربفرد هر شبکه را مشخص می نماید . آدرس شبکه هر ماشین
موجود بر روی یک شبکه مشابه ، به عنوان بخشی از آدرس IPآن در نظر گرفته می شود . در آدرس IP:172.16.30.56،
اعداد 16 . 172 آدرس شبکه را مشخص می نماید .
آدرس گره بطور منحصربفرد هر ماشین موجود بر روی یک شبکه را مشخص می نماید. آدرس گره می بایست منحصربفرد باشد
زیرا که این آدرس یک ماشین خاص موجود بر روی یک شبکه را شناسائی می نماید . به عدد فوق ( آدرس گره ) به عنوان یک
آدرس هاست مراجعه می گردد . در نمونه آدرس IP:172.16.30.56، اعداد 56 . 30 آدرس گره را مشخص می نماید .
طراحان اینترنت ، با توجه به اندازه شبکه تصمیم به ایجاد کلاس های مختلف شبکه نموده اند:
 
برای تعداد شبکه های اندکی که گره های فراوانی را شامل می شوند، کلاس Aدر نظر گرفته شده است.
 
برای تعداد شبکه های زیادی که دارای گره های کمتری می باشند ، کلاس Cدر نظر گرفته شده است .
 
برای شبکه های بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک ، کلاس Bدر نظر گرفته شده است

۹۵/۰۵/۱۷
میترا احمدی

تعمیرات لپ تاپ