آموزش شبکه و آموزش سیسکو

وبلاگ آموزش شبکه و آموزش سیسکو

آموزش شبکه و آموزش سیسکو

وبلاگ آموزش شبکه و آموزش سیسکو

وبلاگ آموزشی در زمینه آموزش سیسکو و آموزش شبکه

معرفی وبلاگ
این وبلاگ در زمینه آموزش شبکه و آموزش سیسکو فعالیت می کند.
۱۷
مرداد ۹۵

عنوان: راه اندازی واحد فروش قطعات لپ تاپ


علت این کار استفاده از فناوری های قدیمی تر نظیر هاب و bridgeاست .
در شبکه های جدید می توان سوئیچ را در مرکز شبکه قرار داد و از روتر برای اتصال شبکه های منطقی به یکدیگر استفاده نمود
. در صورتی که قصد پیاده سازی چنین شبکه هائی را داشته باشیم ، می بایست شبکه های محلی مجازی ( VLANs) را ایجاد
نمود .
در قسمت بالای شکل فوق از یک bridgeاستفاده شده است تا به کمک آن هر دو هاب به روتر متصل شوند . همانگونه که در
متن این مقاله اشاره گردید ، bridgeباعث تفکیک collision domainمی گردد ولی تمامی هاست های متصل شده به هر دو
هاب همچنان در یک broadcast domainمشابه قرار می گیرند . همچنین ، bridgeفوق صرفا" دو collision domainرا
ایجاد کرده است . بنابراین هر دستگاه متصل شده به یک هاب در یک collision domainمشابه قرار می گیرد .
در قسمت پائین شکل فوق ، سه عدد هاب متصل شده به هم به روتر متصل شده اند . وضعیت فوق باعث ایجاد یک
collision domainبزرگ و یک broadcast domainبزرگ می شود  .
بهترین شبکه متصل شده به روتر ،‌ شبکه متصل شده از طریق سوئیچ موجود در قسمت سمت چپ شکل فوق است . چرا ؟ چون
هر پورت موجود بر روی سوئیچ باعث تفکیک collision domainمی گردد. ولی این یک وضعیت مطلوب نمی باشد چون
تمامی دستگاه ها همچنان در یک broadcast domainمشابه قرار داشته و می بایست به تمامی broadcastارسالی گوش فرا
دهند و اگر broadcast domainخیلی بزرگ باشد ، کاربران پهنای باند کمتری را داشته و می بایست broadcastبیشتری
را پردازش نمایند . ماحصل این وضعیت ، کاهش زمان پاسخ شبکه به کاربران خواهد بود .
بهترین شبکه ، شبکه ای است که به درستی پیکربندی و منطبق بر نیاز یک سازمان باشد . سوئیچ ها به همراه روترها زمانی که
به درستی در یک شبکه کنار هم قرار داده شوند ، طراحی شبکه بهترین وضعیت ممکن را پیدا خواهد کرد .
در شبکه فوق ، نه collision domainو سه broadcast domainوجود دارد .
مشاهده broadcast domainدر شکل فوق ساده است چراکه روتر به صورت پیش فرض broadcast domainرا تفکیک
می نماید و از آنجائی که روتر فوق دارای سه اتصال است ، سه broadcast domainایجاد می گردد .
مشاهده collision domainدر شکل فوق به سادگی broadcast domainنمی باشد. تمامی شبکه متصل شده از طریق هاب
دارای یک collision domainاست . شبکه متصل شده از طریق bridgeشامل سه collision domainو شبکه متصل شده از
 طریق سوئیچ شامل پنج collision domainاست ( یکی برای هر پورت سوئیچ ) . بنابراین در مجموع نه
collision domainدر شبکه فوق وجود دارد .
در بخش دوم به بررسی طراحی یک مدل آدرس دهی IPمنطبق بر طراحی شبکه خواهیم پرداخت .
 
 
 
 
 
CCNA: برنامه ریزی و طراحی شبکه ( بخش دوم )
در بخش اول به این موضوع اشاره شد که علاقه مندان به دریافت مدرک CCNAمی بایست توانائی خود را در چهار زمینه  ذیل
افزایش دهند :
برنامه ریزی و طراحی شامل :
طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسکو
طراحی یک مدل آدرس دهی IPمنطبق بر طرح شبکه
انتخاب یک پروتکل روتینگ مناسب
طراحی یک ارتباط بین شبکه ای ساده با استفاده از فناوری سیسکو
پیاده سازی یک لیست دستیابی منطبق بر نیاز کاربران
انتخاب سرویس های WANمنطبق بر نیاز مشتریان
پیاده سازی و
عملیات اشکال زدائی
فناوری
در بخش اول با تمرکز بر روی "برنامه ریزی و طراحی " ، با نحوه طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسکو
آشنا شدیم . در این بخش ضمن تداوم تمرکز خود بر روی " برنامه ریزی و طراحی "، به بررسی طراحی یک مدل آدرس دهی
IPمنطبق بر طرح شبکه خواهیم پرداخت .
 
 
 
 
بخش دوم : طراحی یک مدل آدرس دهی IPمنطبق بر طرح شبکه
آدرس IP، یک شناسه عددی می باشد که به هر ماشین موجود بر روی یک شبکه IPنسبت داده می شود . آدرس مذکور ، مکان
خاص یک دستگاه بر روی شبکه را مشخص می کند . آدرس IPیک آدرس نرم افزاری است. هر اینترفیس شبکه دارای یک آدرس
سخت افزاری نیز می باشد که از آن به منظور یافتن هاست بر روی یک شبکه محلی استفاده می گردد . آدرس دهی مبتنی بر IP
، امکان مبادله اطلاعات بین هاست موجود در یک شبکه محلی با هاست موجود بر روی شبکه دیگر صرفنظر از نوع شبکه محلی
را فراهم می نماید .
در زمان طراحی مدل آدرس دهی IPدر یک شبکه ، می بایست به مواردی متعددی توجه شود زیرا با در نظر گرفتن برخی
ملاحظات در زمان طراحی ، نگهداری شبکه در مدت زمان حیات آن راحت تر می گردد .
 
در ادامه به برخی از اصطلاحات اساسی در خصوص سیستم آدرس دهی IP، سیستم سلسله مراتبی آدرس دهی IP، کلاس های
 متفاوت آدرس دهی IP، آدرس های IPخصوصی ، آدرس های broadcastو NAT( به معنی
network address translation) اشاره خواهیم کرد .
 
 
اصطلاحات IP
بیت ( bit) : یک بیت شامل یک رقم است . صفر و یا یک
بایت ( byte) : یک بایت بسته به این که از parityاستفاده شده باشد از هفت و یا هشت بیت تشکیل می گردد . در ادامه همواره
فرض ما بر این است که یک بایت از هشت بیت تشکیل شده است
اکتت ( octet) : یک اکتت از هشت بیت تشکیل می گردد و صرفا" یک عدد هشت بیتی در مبنای دو را نشان می دهد . در ادامه
از واژه های بایت و اکتت به جای هم استفاده شده است .
آدرس شبکه ( Network address) : از آدرس شبکه به منظور روتینگ و ارسال بسته های اطلاعاتی به یک شبکه راه دور
استفاده می شود . آدرس های 0 . 0 . 0 . 10 و 0 . 10 . 168 . 192 نمونه هائی در این زمینه می باشند .
آدرس پخش ( Broadcast address) : از آدرس های فوق ، برنامه ها و هاست ها جهت ارسال اطلاعات برای تمامی گره
های موجود در یک شبکه استفاده می نمایند .
255 . 255 . 255 . 255 تمامی شبکه ها و تمامی گره ها
255 . 255 . 16 . 172 تمام subnetو هاست ها بر روی شبکه 0 . 0 . 16 . 172
255 . 255 . 255 . 10 به تمامی subnetو هاست موجود بر روی شبکه 0 . 0 . 0 . 10
نمونه هائی از آدرس های broadcastمی باشند .
مدل آدرس دهی سلسله مراتبی IP
یک آدرس IPشامل 32 بیت اطلاعات است . این بیت ها به چهار قسمت تقسیم می گردند که به هر قسمت بایت و یا اکتت گفته
می شود . هر بایت و اکتت شامل هشت بیت می باشد . برای نمایش یک آدرس IPمی توان از روش های متعددی استفاده نمود :
 
دهدهی - جدا شده توسط نقطه ( 56 . 30 . 16 . 172 )
 
باینری یا مبنای دو ( 00111000 . 00011110 . 00010000 . 10101100 )
مبنای شانزده ( AC.10.1E.38)
تمامی مثال های فوق یک آدرس IPمشابه را نمایش می دهند . در زمان بحث بر روی آدرس دهی IPاز مبنای شانزده به میزانی
که از "دهدهی - جدا شده توسط نقطه" و یا باینری استفاده می شود ، استفاده نمی گردد . در برخی برنامه ها ممکن است از یک
آدرس IPبه صورت مبنای شانزده استفاده گردد . به عنوان مثال ریجستری ویندوز یک نمونه مناسب از برنامه هائی است که
آدرس IPماشین را به صورت مبنای شانزده ذخیره می نماید .
آدرس سی و دو بیتی IP، یک آدرس ساختیافته و یا سلسله مراتبی است. با این که می توان از هر نوع مدل آدرس دهی استفاده
نمود ، ولی توصیه می شود که از آدرس دهی سلسله مراتبی استفاده گردد . ارائه تعداد بسیار زیادی آدرس ، مزیت عمده استفاده
از یک مدل آدرس دهی سلسله مراتبی است . با توجه به این که آدرس IPسی و دو بیتی است و هر بیت می تواند مقدار صفر و
یا یک را دارا باشد ،‌ در مجموع دو به توان سی و دو آدرس را خواهیم داشت ( 3 / 4 میلیارد و یا 4,294,967,296 ) .
اشکال مدل آدرس دهی flatو علت عدم استفاده از آن برای آدرس دهی IPبه روتینگ مربوط می گردد . در صورتی که هر
آدرس منحصربفرد باشد ، تمامی روترهای موجود در اینترنت می بایست آدرس هر ماشین موجود در اینترنت را ذخیره نمایند .
این موضوع روتینگ موثر را غیرممکن ساخته حتی اگر صرفا" بخشی از آدرس های موجود استفاده شده باشد .
برای حل این مشکل می توان از مدل آدرسی دهی سلسله مراتبی با دو و یا سه سطح استفاده نمود که در آن آدرس ها بر اساس
شبکه ، هاست ( دو سطح ) و یا شبکه ، زیر شبکه و هاست ( سه سطح ) سازماندهی می شوند .
مدل آدرس دهی سلسله مراتبی ( با دو و یا سه سطح ) را می توان با یک شماره تلفن مقایسه نمود . در یک شماره تلفن ، بخش
اول مربوط به کد شهر است . بخش دوم مربوط به یک ناحیه محلی در شهر مورد نظر است و بخش نهائی شماره مشترک است .
 آدرس های IPاز یک ساختار لایه ای مشابه استفاده می نمایند . در مقابل این که تمامی سی و دو بیت به عنوان یک شناسه
منحصربفرد در نظر گرفته شود ( نظیر مدل آدرس دهی flat) ، بخشی از آدرس ، شامل آدرس شبکه و سایر بخش ها به عنوان
زیرشبکه و یا هاست ( سه سطح ) و یا صرفا" آدرس هاست ( دو سطح ) در نظر گرفته می شود .
 
آدرس دهی شبکه
 
آدرس شبکه که به آن شماره شبکه نیز گفته می شود ، بطور منحصربفرد هر شبکه را مشخص می نماید . آدرس شبکه هر ماشین
موجود بر روی یک شبکه مشابه ، به عنوان بخشی از آدرس IPآن در نظر گرفته می شود . در آدرس IP:172.16.30.56،
اعداد 16 . 172 آدرس شبکه را مشخص می نماید .
آدرس گره بطور منحصربفرد هر ماشین موجود بر روی یک شبکه را مشخص می نماید. آدرس گره می بایست منحصربفرد باشد
زیرا که این آدرس یک ماشین خاص موجود بر روی یک شبکه را شناسائی می نماید . به عدد فوق ( آدرس گره ) به عنوان یک
آدرس هاست مراجعه می گردد . در نمونه آدرس IP:172.16.30.56، اعداد 56 . 30 آدرس گره را مشخص می نماید .
طراحان اینترنت ، با توجه به اندازه شبکه تصمیم به ایجاد کلاس های مختلف شبکه نموده اند:
 
برای تعداد شبکه های اندکی که گره های فراوانی را شامل می شوند، کلاس Aدر نظر گرفته شده است.
 
برای تعداد شبکه های زیادی که دارای گره های کمتری می باشند ، کلاس Cدر نظر گرفته شده است .
 
برای شبکه های بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک ، کلاس Bدر نظر گرفته شده است

۱۷ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۶
میترا احمدی
۱۶
مرداد ۹۵

عنوان: خروج از حساب کاربری Gmail از طریق کامپیوتری دیگر

فرض کنید در یک کامپیوتر عمومی یا کامپیوتر دوست‌تان وارد حساب کاربری خود در Gmail شده‌اید، اما پس از پایان کار فراموش کرده‌اید که از حساب کاربری خارج شوید و یا به اصطلاح Sign Out کنید. اگر دیگر امکان دسترسی به این سیستم را ندارید جای نگرانی نیست، چرا که با امکانی که Gmail فراهم کرده است می‌توانید از یک سیستم دیگر وارد حساب کاربری خود شده و با یک کلیک، از کلیه حساب‌های کاربری که در حال حاضر در وضعیت «وارد شده» قرار دارند خارج شوید.


بدین منظور:
ابتدا وارد حساب کاربری خود در Gmail شوید.
سپس در پایین صفحه و در سمت راست، بر روی Details کلیک کنید.
حال در پنجره‌ی باز شده می‌توانید لیست 10 آدرس IP که از طریق آن وارد این حساب کاربری شده‌اید را به همراه تاریخ و زمان هر یک مشاهده کنید.
اکنون جهت خروج از کلیه حساب‌های کاربری وارد شده (به جز این ورود)، بر روی دکمه‌ی Sign Out All Other Sessions کلیک نمایید.
مشاهده‌ی پیغام Successfully signed out all other sessions به منزله‌ی موفقیت‌آمیز بودن این عمل است.

شنیده‌ها حکایت از این دارد که اپل در حال گفتگو با تهیه‌ کنندگان هالیوود به منظور ایجاد برنامه‌های تلویزیونی به منظور پخش اختصاصی در آیتونز است. گمانه‌ها این ویدیو‌ها را به عنوان یک ویژگی برجسته برای سرویس استریم ویدیویی احتمالی عنوان می‌کنند که شاید در زمان معرفی آیفون ۷ این کمپانی، عرضه شود.

براساس گزارش منتشر شده توسط رونالد گرووِر از استریت، اپل در حال مذاکره با تهیه کنندگان هالیوود به منظور تهیه‌ی برنامه‌هایی اختصاصی به منظور انتشار از طریق سرویس آیتونز این کمپانی است. اطلاعات ارائه شده نشان از این دارد که احتمالا این ویدیوهای اختصاصی به عنوان ویژگی اصلی سرویس استریم ویدیویی اپل همزمان با معرفی آیفون ۷ رونمایی خواهد شد.

البته در این گزارش به این موضوع اشاره شده که اپل هنوز باید موافقت نامه‌هایی را با استودیوهای مورد نظر به امضا برساند. گفتگوهای مورد نظر توسط روبرت کندرک، قائم مقام تولید محتوای آیتونز اپل انجام می‌پذیرد. کندرک نیز روند گفتگوهای خود را به ادی کیو، قائم مقام سرویس‌ها و نرم‌افزار‌های اینترنتی گزارش می‌دهد.

از سال پیش کم و بیش اطلاعاتی در مورد احتمال ورود اپل به حوزه‌ی ارائه‌ی سرویس‌ استریم ویدیویی مطرح شده بود. به نظر می‌رسد این کمپانی در نظر دارد تا به یکی از رقبای نتفلیکس و آمازون شود.

یکی از شنیده‌ها در مورد اقدامات اپل، تلاش این کمپانی برای جذب دست اندرکاران برنامه‌ی تاپ گیر بود. اما جرمی کلارکسون، ریچارد هاموند و جیمز می با امضای قراردادی ۲۵۰ میلیون دلاری راهی آمازون شدند تا برنامه‌ی خود را در قالب سرویس استریم ویدیویی این کمپانی منتشر کنند.

گزارش‌های پیشین منتشر شده حکایت از انتظار‌های موجود مبنی بر عرضه‌‌ی سرویس استریم ویدیویی اپل به همراه اپل تی وی نسل چهارمی این کمپانی داشت؛ اما به نظر می‌رسد اپل موفق نشده تا در این خصوص با استودیوهایی تولید برنامه‌های ویدیویی به نتیجه برسد.

لِس مونوِس، مدیر عامل کانال تلویزیونی سی بی اس، در ماه دسامبر از احتمال عرضه‌ی سرویس استریم ویدیویی اپل با قیمت ۳۰ تا ۴۰ دلاری خبر داد

۱۶ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۲۶
میترا احمدی
۱۴
مرداد ۹۵

عنوان: روشهای مشاهده و حذف تاریخچه‌ی مرورگر Microsoft Edge

مرورگر Microsoft Edge کلیه آدرس‌های مرور شده و دیگر اطلاعات شما هنگام مراجعه به وب‌سایت‌ها را در خود ذخیره می‌کند. در صورتی که مایل به مشاهده و حذف تاریخچه‌ی این مرورگر هستید در این ترفند به نحوه‌‌ی انجام این کار خواهیم پرداخت.

ابتدا مرورگر را اجرا نمایید.

اکنون بر روی آیکن Hub (مشخص‌شده با سه خط افقی) کلیک نمایید.

سپس روی آیکن History (مشخص‌شده با یک ساعت) کلیک کنید.

خواهید دید که لیست آدرس‌های ذخیره‌شده در مرورگر پدیدار می‌شود.

نحوه‌ی حذف یک آدرس ذخیره‌شده در مرورگر Microsoft Edge

اگر مایل هستید یک آدرس خاص ذخیره‌شده در مرورگر را حذف نمایید، پس از نمایش لیست آدرس‌ها روی آدرس مورد نظر راست‌کلیک نمایید و در منوی پدیدار شده روی Delete کلیک نمایید.

در صورتی که مایلید تمامی آدرس‌های مربوط به وب‌سایت انتخابی نیز حذف گردد می‌توانید Delete all visits to را انتخاب نمایید.

 
نحوه‌ی حذف کامل تاریخچه‌ی مرورگر Microsoft Edge

اگر مایلید تمامی اطلاعات ذخیره‌شده در مرورگر را حذف نمایید، پس از نمایش لیست History، روی Clear all history کلیک نمایید.

خواهید دید که لیستی از انواع اطلاعات ذخیره‌شده در مرورگر نمایش داده می‌شود.

می‌توانید (ترفندستان) به دلخواه خود آیتم‌های مورد نظر را انتخاب کنید و یا کلیه‌ی موارد را جهت حذف انتخاب نمایید و در نهایت روی Clear کلیک کنید.

در زیر می‌توانید لیست تمامی این موارد را به همراه توضیح هر یک مطالعه کنید:

    Browsing history: لیست کلیه‌ی آدرس‌های اینترنتی که به آن‌ها مراجعه کرده‌اید (شامل لیست سایت‌های بیشترمشاهده‌شده).
    Cookies and saved website data: اطلاعات ذخیره‌‌شده‌ی سایت‌ها جهت یادآوری تنظیمات سفارشی شما و همچنین اطلاعات ورود شما به سایت‌ها.
    Cached data and files: نسخه‌ی کپی از صفحات، تصاویر و دیگر محتواهای چندرسانه‌ای ذخیره‌شده. مرورگر از این موارد جهت نمایش سریع‌تر صفحات سایت‌ها در بازدید بعدی استفاده می‌کند.
    Download history: لیست فایل‌های دانلودشده از وب. فایل‌ها پس از حذف تاریخچه همچنان روی هارددیسک باقی خواهند ماند.
    Form data: اطلاعات واردشده در فرم‌های موجود در صفحات اینترنتی. همانند آدرس ایمیل یا نام کاربری.
    Passwords: رمزهای عبور سایت‌های مختلف که در مرورگر ذخیره شده‌اند.
    Media licenses: لایسنس‌های مربوط به محتواهای Digital Rights Management و PlayReady.
    Pop-up exceptions: لیست سایت‌هایی که نمایش پنجره‌های پاپ-آپ در آن‌ها را مجاز اعلام کرده‌اید.
    Location permissions: لیست سایت‌هایی که دریافت مکان کنونی‌تان توسط آن‌ها را مجاز اعلام کرده‌اید.
    Full screen permissions: لیست سایت‌هایی که امکان بازشدن تمام‌صفحه‌ی آن‌ها به طور خودکار توسط شما مجاز اعلام شده است.
    Compatibility permissions: لیست سایت‌هایی که باز شدن خودکار آن‌ها در حالت سازگار با اینترنت اکسپلورر را مجاز اعلام کرده‌اید.

    لازم به یادآوری است که اگر مایلید هنگام مرور صفحات وب تاریخچه‌ی مرورگر ذخیره نشود می‌توانید از حالت مرور محرمانه استفاده کنید. برای این کار کافی است روی آیکن سه‌نقطه در بالای سمت راست مرورگر کلیک کنید و سپس New InPrivate window را برگزینید.

۱۴ مرداد ۹۵ ، ۱۱:۰۹
میترا احمدی
۱۱
مرداد ۹۵

عنوان: شناخت  انواع هارد دیسک و آموزش بازیابی اطلاعات

انواع هارد دیسک Hard Disk ، در کامپیوتر حکم حافظه ی بلند مدت برای ذخیره اطلاعات را دارد. یعنی وقتی اطلاعاتی بر روی آنها نوشته می شود در صورتی که نقص فنی برای هارد پیش نیاید می تواند همیشه بر روی آن باقی بماند و در هر لحظه ی دلخواه ، در دسترس قرار گیرد. در طول این سالها تکنولوژی ساخت هارد تغییرات زیادی کرده و این قطعات در چند نوع کاملا مختلف ساخته و عرضه شده اند. انفورماتیک پارسه در این مطلب سعی دارد تا بطور کاملا خلاصه و روان علاقمندان را با چند مورد مرسوم از انواع هارد دیسک Hard Disk آشنا کند .

هارددیسک ها از یک نوار (دیسک) گردان که با یک لایه مواد مغناطیسی پوشانده شده برای ذخیره ی اطلاعات استفاده می کنند. با این توضیح مشخص می شود که هارد دیسک ها برای کار کردن نیاز دارند تا با سرعت بسیار بالایی بچرخند. پس یکی از فاکتورهایی که هنگام خرید باید به آن توجه کنید RPM ( Revolution per minute ) یا همان دور در دقیقه است. (البته معمولا انواع بی سر و صداتر در اولویت قرار می گیرند) . در گذشته، گنجایش هارد دیسک ها بسیار محدود بود ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت ، شاهد ظهور هارد هایی در سایز کوچکتر و ظرفیت بسیار بیشتر هستیم تا حدی که امروزه برای واحد آن ، از ترابایت استفاده می شود.

بطور کلی دو نسل از هارد دیسک ها ، وجود دارد :

• SATA Hard Disk

• IDE Hard Disk

این دو هارد دیسک که فقط تکنولوژی ساخت و اینترفیس آنها با هم متفاوت است از نظر ظاهری شبیه به یکدیگر بوده و فقط مدل SATA کمی کوچکتر از مدل IDE ساخته می شود.

هارد دیسک های IDE همانطور که تصویر بالا می توانید ببینید با کابلهای 40-80 سیم و کانکتورهای پهن شناخته می شوند. این نوع حافظه که سالهای زیادی بعنوان مطرح ترین و پرمصرف ترین در بین کاربران بوده ، امروزه به دلیل شکست خوردن در رقابتِ سرعت از رقیب خود ، از بازار کنار گذاشته شده است. IDE مخفف عبارت Integrated Drive Electronics است و اشاره به سبک انتقال اطلاعات از طریق کابل و رابط آن دارد. در این رابط (IDE) ، انتقال اطلاعات به صورت عملیات موازی انجام می شود. اننقال اطلاعات بصورت موازی است و سرعت بالایی هم دارد و همین امر از جمله ویژگی هایی بود که آنرا سالیان سال بعنوان مطرح ترین استاندارد برای رابط های کامپیوترهای شخصی تبدیل کرده بود. پروسه ی انتقال موازی اطلاعات یعنی انتقال بیت های داده ، در طول مسیر یک رشته یا سیم ، بـا جهت عکس آن در رشته یا سیم دیگر .

این رابط با عناوین دیگری از جمله موارد زیر نیز شناخته می شود :

• ATA مخفف Advanced Technical Attachment

• PATA مخفف Parallel Advanced Technical Attachment

این رابط ها در ابتدا برای هارد دیسک ها درنظر گرفته شده بود ولی بعدها برای CD-ROM ها نیز استفاده شد. یکی از مشکلات اساسی برای کسانی که در حال Assemble کردن کامپیوترها بودند ، مرتب کردن و مرتب نگه داشتن فضای داخل کیس ها بود زیرا این کابلهای پهن فضای زیادی را بصورت نامنظم اشغال می کردند.

این نوع هارد دیسک از سیستم انتقال اطلاعات سری استفاده می کند. رابط های هارد ساتا برای اتصال درایوهای نوری و حافظه ها و انتقال اطلاعات بین آنها کاملا مناسب است. این رابط به مراتب سریعتر از نوع موازی یا همان ATA است. شاید این سوال در ذهن شما پیش بیاید که قاعدتاً سرعت نقل و انتقال اطلاعات موازی سریعتر از سری است ولی چطور امکان دارد که در این مورد برعکس است ؟

جواب این سوال کاملا ساده است. در حالت موازی به دلیل مسیر رفت و برگشتی بیت های داده ، میدان مغناطیسی بسیار کمی بوجود می آید که تأثیر نامحسوسی بر روی سرعت می گذارد ولی در مدل سری این واقعه رخ نمی دهد یعنی با اصلاح کیفیت کابل و همچنین تغییر سبک ساخت آن ، این سرعت بالا تأمین شده است. این کابلها همانطور که در تصویر هم ملاحظه کردید دارای پهنای کمتر و رابط کوچکتر هستند حتی امروزه از قیمت مناسب تری نیز برخوردارند.

شاید در اینترنت سه نسخه مختلف از ساتا با نامهای SATA1 و SATA2 و SATA3 را ببنید. این نسخه های مختلف فقط در سرعت با یکدیگر اختلاف دارند که SATA3 طبق اظهار نظر کارشناسان سرعتی معدل 600 مگابایت برثانیه دارد که در مقایسه با ساتا نسخه 1 ، چهار برابر بیشتر است.

مصرف کمتر برق ، سرعت بالاتر، حجم کمتر و بطور کلی کارامدی بیشتر از مزیتهای هارد دیسک های ساتا نسبت به IDE است.

بازیابی اطلاعات هارد دیسک Hard Disk Recovery ، از جمله دغدغه هایی ست که امروزه اکثر فعالان در حوزه تعمیرات هارد با آن دست و پنجه گرم میکنند . انستیتو انفورماتیک پارسه در این مقاله قصد دارد تا به مواردی که توسط بازیابی اطلاعات هارد دیسک قابل برگشت میباشد ، بپردازد .

بازیابی اطلاعات هارد دیسک Hard Disk Recovery

شرح مختصر در مواجه با انواع خرابی انواع هارد دیسک ها و مشکلات مربوط به حذف پارتیشن ها و فایل ها و طریقه ریکاوری آن در انفورماتیک پارسه :

۱- بازیابی اطلاعات و ریکاوری مشکلات مربوط به هارد دیسک های اکسترنال

رایج ترین موارد هارد اکسترنال در ایران به ترتیب : Western Digital , Seagate , ADATA  می باشد که هر کدام مشکلات و خرابی های خاص خودشان را دارند.از جمله مشکلاتی که نیاز به تعمیرات هارد اکسترنال می باشد :شناسایی نشدن هارد اکسترنال ، ضربه خوردن هارد , کند شدن شدید هارد میباشد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تماس و مراجعه به بخش تعمیرات انفورماتیک پارسه مشکلات هارد خود را بر طرف نمایید.برای هریک از مشکلات هارد های اکسترنال راه حل خاص و جامعی دارد پس نگران اطلاعات خود نباشید.

۲- بازیابی اطلاعات و ریکاوری مربوط به خرابی های هارد های لپ تاپی و کامپیوتر

رایج ترین مشکل مربوط به شناسایی نشدن هارد در بایوس لپ تاپ یا کامپیوتر می باشد که در نتیجه آن شما دسترسی به اطلاعات نخواهید داشت که در اینصورت شما نمی توانید ویندوز جدیدی هم نصب کنید. مشکلات مربوط به بدسکتور شدن هارد نیز در هارد های کامپیوتر و لپ تاپ نسبت به هارد های اکسترنال رایج تر است که یکی از نشانه های وجود بدسکتور در هارد لپ تاپ یا کامپیوتر شما ، پدیدار شدن صفحه آبی می باشد که چاره ای جز ریستارت کردن سیستم خود نخواهید داشت مگر اینکه این مشکل را برای همیشه حل کنید. بازیابی اطلاعات ،ریکاوری و تعمیر هارد های لپ تاپ و کامپیوتر در تمامی مدل ها، خرابی و مشکلات در انستیتو انفورماتیک پارسه انجام می شود.

۳- بازیابی اطلاعات در حذف پارتیشن ها ، پاک شدن و فرمت شدن هارد

مکررا دیده می شود که به دلیل خطاهای و اشتباهات کاربران پارتیشن ها پاک می شوند. این عمل بیشتر در هنگام نصب ویندوز و همچنین در زمان کار با ویندوز رخ پیش می آید. اگر در هنگام نصب ویندوز درایو یا پارتیشن شما حذف شد و اطلاعات درایو شما مهم است از هرگونه دستکاری ، ریختن مجدد ویندوز جدا خودداری کنید. بازیابی اطلاعات پارتیشن های حذف شده و پاک شده در انفورماتیک پارسه به سرعت انجام میشود.اما در صورتی که بعد از حذف شدن پارتیشن دستکاری کنید یا اینکه اطلاعات جدیدی در همان هارد ریخته شود ، شانس شما برابی بازیابی اطلاعات و ریکاوری کم تر می شود اما بهتر است که توسط متخصصین چک شود .

توصیه ۱ : قبل از نصب ویندوز حتما لیبل درایو C یا هر درایوی که می خواهید ویندوز نصب کنید را ترجیحا با نام Windows عوض کنید تا خدای ناکرده دچار مشکل نشوید.

توصیه ۲ : ریختن اطلاعات بعد از پاک شدن پارتیشن ها یا حتی فایل ها ، شانس بازیابی اطلاعات را کم تر می کند پس از این کار جدا خودداری فرمایید.

توصیه ۳ : گاها دیده می شود که خود شخص اقدام به ریکاوری اطلاعات توسط نرم افزار های بازیابی اطلاعات می کند و اطلاعات بازیابی شده را مجددا در همان هارد ذخیره می کند و بعد متوجه می شود که اطلاعات بازیابی شده ، اجرا نمی شود یا خلاصه اینکه مورد تایید نیست که در این حالت شانس شما برای بازیابی اطلاعات شدیدا کاهش پیدا می کند . از نظر ما این کار بدترین حالت ممکن است.

توصیه ۴ : اگر اطلاعات شما به هر دلیل حذف شد ، بهترین کار خاموش کردن لپ تاپ یا کامپیوتر می باشد بدون هیچ دستکاری اضافی می باشد . در این حالت مطمئن شوید که اطلاعات قابل ریکاوری می باشد و جای نگرانی نخواهد بود.

توصیه ۵ : اگر درایو یا پارتیشن شما به هر دلیلی فرمت شد از ریکاوری توسط نرم افزار ها یا ریختن مجدد اطلاعات جدا خودداری کنید در اینصورت اطلاعات شما مانند روز اول و بصورت پوشه بندی بازیابی اطلاعات خواهد شد .

۴- بازیابی اطلاعات هارد سوخته

استفاده از واژه هارد سوخته غلط است ، اجزای هارد ممکن است خراب شود اما هیچ گاه نمیتوان گفت که که هارد سوخته است. معمولا در اثر نوسانات برق برد هارد دچار سوختگی می شود که اغلب اگر برد هارد دیسک بسوزد موتور هارد دیسک روشن نمی شود. ما برای بازیابی اطلاعات هارد سوخته ، برد هارد را تعمیر یا اگر این عمل ناممکن باشد آن را تعویض می کنیم و با اقدامات خاصی مبنی بر سازگار کردن هارد با برد جدید شروع به ریکاوری و بازیابی اطلاعات می کنیم. نکته مهم : اگر برد هارد شما سوخته است یا دچار مشکل شده است حتی شکسته است حتما با خودتان به مرکز ما بیاورید چرا که برد هر هارد متعلق خودش است و در خیلی از مواقع اگر برد هارد دیسک به هر دلیلی وجود نداشته باشد مثلا گم شده باشد امکان بازیابی اطلاعات و تعمیر هارد دیسک وجود نخواهد داشت.

۱۱ مرداد ۹۵ ، ۱۱:۰۵
میترا احمدی
۰۴
مرداد ۹۵

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۳
میترا احمدی